Als Process Mining experts hebben wij op diverse momenten samengewerkt met Jan. Zijn enthousiasme, audit ervaringen en focus op data zorgde altijd voor een prettige samenwerking en goede synergie. Op het gebied van IT Audit en data-analyse zijn wij op diverse momenten samen opgetrokken. Doordat wij elkaar uit durven te dagen is altijd sprake van een vruchtbare samenwerking. Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst (Leonardo da Vinci). Innovatie in ons vakgebied (zoals bij data mining en zeker ook process mining het geval) leidt per definitie tot ‘hobbels op de weg’. Jan is in staat om juist dan goede resultaten te boeken. In onze samenwerking hebben wij dit al meermalen ervaren.

Roelof Bolt, partner TPMC

Ik heb meerdere jaren in goede harmonie met Jan mogen samenwerken in de controlepraktijk. Hierbij heb ik hem zien ontwikkelen van een leergierig beginnend assistent tot een professional, maar ook als mens. Wij hebben we in de loop der jaren ook de nodige discussies gevoerd over diverse vraagstukken op het gebied van vaktechniek, maar ook hoe je processen bij klanten en bij AKSOS verder kunt verbeteren, zowel qua efficiency als ook wat betreft effectiviteit. Altijd met respect en met het oog op het verbeteren van de kwaliteit. Geen kunstjes, maar een praktische benadering van complexe vraagstukken. Dat is waar we elkaar in vinden en aanvullen.

Meindert Bruinsma, partner AKSOS

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op.